Kapag may kape, may pake. Kapag may alak, may balak.

www.kapecompany.com
www.kkkcoffee.com (Philippines)